Personvern

Person-opplysninger

Booking av medlemskap, enkelttimer eller prøvespill hos RDC Golf forutsetter at informasjon om navn, e-postadresse og telefonnummer sendes oss på alle som skal oppholde seg i lokalet. Når disse opplysningene sendes oss, godkjenner man samtidig at opplysningene kan oppbevares og benyttes til generell informasjon fra RDC Golf. Dette inkluderer også markedsføring av produkter og tjenester i regi av RDC Golf.

Hvem har tilgang til opplysningene

Det er kun ansatte i RDC Golf, som vil ha tilgang til disse opplysningene. RDC Golf AS har mulighet til å endre eller slette opplysningene i samsvar med reglene i personopplysningsloven. Dersom du senere ønsker at opplysningene skal slettes, sendes en e-post til firmapost@rdcgolf.no om dette.

Ansvarlig

Opplysningene vil bli behandlet i samsvar med reglene i personopplysningsloven. Ansvarlig for personvern i RDC Golf AS er: Daniel Reinhardsen: 480 01 317daniel@rdcgolf.no

Personvern

Personopplysninger

Booking av medlemskap, enkelttimer eller prøvespill hos RDC Golf forutsetter at informasjon om navn, e-postadresse og telefonnummer sendes oss på alle som skal oppholde seg i lokalet. Når disse opplysningene sendes oss, godkjenner man samtidig at opplysningene kan oppbevares og benyttes til generell informasjon fra RDC Golf. Dette inkluderer også markedsføring av produkter og tjenester i regi av RDC Golf.

Hvem har tilgang til opplysningene

Det er kun ansatte i RDC Golf, som vil ha tilgang til disse opplysningene. RDC Golf AS har mulighet til å endre eller slette opplysningene i samsvar med reglene i personopplysningsloven. Dersom du senere ønsker at opplysningene skal slettes, sendes en e-post til firmapost@rdcgolf.no om dette.

Ansvarlig

Opplysningene vil bli behandlet i samsvar med reglene i personopplysningsloven. Ansvarlig for personvern i RDC Golf AS er:
Daniel Reinhardsen: tlf. 480 01 317   /   e-post: daniel@rdcgolf.no